CERTIFICERING VAN EXAMENCENTRA KOELTECHNIEK
Inhoud


Examencentra koeltechniek organiseren specifieke examens voor de koeltechnici die een certificaat willen om werkzaamheden aan koelinstallaties met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen uit te mogen voeren.

Voorwaarden


Om gecertificeerd te worden moet een examencentrum met goed gevolg gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling voor het behalen van het certificaat als koeltechnisch bedrijf.

Procedure


Om gecertificeerd te worden moet een examencentrum met goed gevolg gekeurd worden door een erkende of geaccrediteerde keuringsinstelling. Tijdens deze keuring komt de keuringsinstelling ter plaatse en controleert dan onder meer of het examencentrum over de nodige en in goede staat verkerende apparatuur en instrumenten beschikt, de samenstelling van de examenjury aan de wetgeving voldoet, enzovoort.Het certificaat is 5 jaar geldig en wordt automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar als het examencentrum in de periode van 6 maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat met goed gevolg werd herkeurd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.

Links


Informatie voor erkende koeltechnische bedrijven

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest