HEFFING OP DE WATERVERONTREINIGING
Inhoud


Via de heffing op de waterverontreiniging betaalt u voor de zuivering van uw afvalwater. De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Voorwaarden


U moet een heffing op de waterverontreiniging betalen:
  • als u klant bent bij Brabant Water (leidingwaterverbruiker in de gemeente Baarle-Hertog)
  • als u een eigen waterwinning (grondwater) hebt
  • als u een grootverbruiker bent (minstens 500 kubieke meter water per jaar gebruikt)

Procedure


  • Gezinnen met een eigen waterwinning en klanten bij Brabant Water, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
    Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt, geldt daarvoor een meldingsplicht (en soms vergunningsplicht).
  • Grootverbruikers moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik van het vorige jaar indienen bij de VMM. Met deze gegevens berekent de VMM de heffing op de waterverontreiniging.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
U kunt het bedrag van uw heffing zelf berekenen via de berekeningswizard van de VMM.

Links


Heffingen (Vlaamse Milieumaatschappij)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Heffing op de winning van grondwater
Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning