HEFFING OP DE WINNING VAN GRONDWATER
Inhoud


Iedereen die in Vlaanderen een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar of die een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, is heffingsplichtig.

Voorwaarden


Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat je het in de grond. Wil je toch grondwater oppompen? Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij lees je waar je rekening mee moet houden. Iedereen die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
  • een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar
  • of een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening
moet een heffing op de winning van grondwater betalen.

Procedure


Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen.  Daarvoor moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde meter. Bij verbreking van de verzegeling moet u dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de VMM.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staat hoe deze heffing berekend wordt. U kunt er ook de heffing berekenen door uw situatie te simuleren in een berekeningswizard.

Links


Heffingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Heffingen - Grootverbruikers Gent
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Herentals
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Leuven
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Mechelen
Dienst Heffingen - Grootverbruikers Oostende

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Heffing op de waterverontreiniging