HEFFING OP DE WINNING VAN GRONDWATER
Inhoud


Iedereen die in Vlaanderen een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar of die een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, is heffingsplichtig.

Voorwaarden


Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat u het in de grond. Wil u toch grondwater oppompen? Dan geldt een meldingsplicht en vanaf 500 m3 per jaar een vergunningsplicht.Iedereen die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
 • een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar
 • of een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening
moet een heffing op de winning van grondwater betalen.

Procedure


Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen. Daarvoor moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde meter. Bij verbreking van de verzegeling moet u dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de VMM.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  Kost
  Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staat hoe deze heffing berekend wordt. U kunt er ook de heffing berekenen door uw situatie te simuleren in een berekeningswizard.

  Links


  Heffingen (Vlaamse Milieumaatschappij)

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Team Heffingen Grootverbruikers Gent
  Team Heffingen Grootverbruikers Herentals
  Team Heffingen Grootverbruikers Leuven
  Team Heffingen Grootverbruikers Mechelen
  Team Heffingen Grootverbruikers Oostende

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Heffing op de waterverontreiniging