VACCINATIEKAART
Inhoud


Een vaccinatiekaart vermeldt alle vaccins die u hebt gekregen, inclusief de datum waarop de arts ze heeft toegediend.Oorspronkelijk waren deze kaarten bedoeld voor de opvolging van de basisvaccinaties vanaf de geboorte, maar ze kunnen ook gebruikt worden om alle mogelijke vaccinaties te registreren.Diegene die tot vaccinatie overgaat, stelt deze kaarten ter beschikking. Dat zijn zowel huisartsen als specialisten, maar ook Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), afdelingen en departementen Medisch toezicht van preventiediensten, …COVID-19: Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 2021 opnieuw makkelijker maken.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Bij vaccinatie ontvangt u de vaccinatiekaart van uw dokter of specialist. U laat deze verder invullen bij elke nieuwe vaccinatie.Op www.mijngezondheid.be kunt u ook zelf online raadplegen welke vaccinaties u al gekregen heeft. In het overzicht ziet u de datum, naam en dosis van uw vaccinaties en tegen welke ziektes ze u beschermen.

Meer info

Meer informatie over je vaccinatiestatus en de vaccinatiekaart vindt u op deze pagina van laatjevaccineren.be. U kan er de vaccinatiekaart ook downloaden of gratis bestellen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De vaccinatiekaart is gratis te verkrijgen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Antwerpen
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Limburg
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Oost-Vlaanderen
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Vlaams-Brabant
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer
Vaccins gratis ter beschikking van de vaccinatoren