VACCINS GRATIS TER BESCHIKKING VAN DE VACCINATOREN
Inhoud


Vaccinatie beschermt niet alleen uzelf tegen sommige infectieziekten, maar ook uw kinderen, familie en personen die om een of andere reden geen vaccinaties mogen of kunnen krijgen. Precies omdat vaccinatie zo'n efficiënt middel is, stelt de Vlaamse overheid een aantal vaccins gratis ter beschikking van artsen die vaccineren.

Voorwaarden


Het basisvaccinatieschema bepaalt welke doelgroepen (kinderen, schoolgaande jeugd, latere leeftijd) wanneer tegen welke ziekte gratis kunnen ingeënt worden. De vaccinatie tegen poliomyelitis is de enige die in België wettelijk verplicht is voor alle kinderen.

Procedure


Procedure voor vaccinatoren

De bestelling en opvolging van de vaccins gebeurt via Vaccinnet, een elektronisch bestelsysteem voor vaccins bedoeld voor de artsen-vaccinatoren in Vlaanderen en Brussel. Zo kan een vaccinator nagaan of een persoon nog een bepaalde vaccinatie moet krijgen of die al gekregen heeft. Zo worden nodeloze inentingen vermeden.Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u een overzicht van de vaccins die gratis ter beschikking gesteld worden aan de vaccinatoren.

Procedure voor burgers

De gratis vaccinaties worden automatisch aangeboden via de consultaties van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Als dat om de één of andere reden niet gebeurt, of wanneer ouders dat verkiezen, kan men zich tot de huis- of kinderarts wenden.Wanneer u zelf deze vaccins zou aankopen bij de apotheker, kunnen deze niet terugbetaald worden. Ze zijn enkel gratis via de vaccinatoren (artsen, Kind en Gezin, CLB's, ...).De vaccinaties worden door de vaccinatoren geregistreerd in het persoonlijk gezondheidsboekje of de vaccinatiekaart van de gevaccineerde en worden ook in Vaccinnet ingevoerd.Voor verdere informatie of aanvragen voor bijkomende vaccinaties (herhalingen, reisvaccinaties, ...) kunt u terecht bij uw huisarts. De vaccinaties worden uiteraard ook in het persoonlijk medisch dossier bijgehouden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De basisvaccins worden gratis ter beschikking gesteld.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Preventie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer