AFSCHOTPLAN VOOR GROFWILD
Inhoud


Als u wilt jagen op grofwild, hebt u een goedgekeurd afschotplan nodig. Grofwildsoorten zijn edelhert, ree, damhert, moeflon en wild zwijn.Het afschotplan bepaalt hoeveel dieren van welk geslacht of leeftijd er mogen geschoten worden per jaar en per wildbeheereenheid.In het afschotplan krijgt ieder dier dat geschoten mag worden een uniek nummer. Dat nummer komt overeen met een label. U krijgt de labels samen met het goedgekeurde afschotplan.

Voorwaarden


Er zijn extra voorwaarden voor het bejagen van ree. Een afschotplan voor ree wordt alleen toegekend aan wildbeheereenheden en jagers met een jachtgebied dat minstens 1000 ha groot is of dat minstens 250 ha dekking omvat.

Procedure


De aanvraag van het afschotplan gebeurt automatisch voor een wildbeheereenheid die voor de soort grofwild doelstellingen heeft opgenomen in het faunabeheerplan.

Afschotplan aanvragen

Een wildbeheereenheid die de soort grofwild niet heeft opgenomen in haar faunabeheerplan of een onafhankelijke jachtrechthouder moet het afschotplan aanvragen:
  • door het aanvraagformulier aangetekend op te sturen naar de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • of online met een elektronisch formulier.
De aanvraag moet vóór 15 september ingediend zijn.Binnen een maand na ontvangst van de aanvraag zal het ANB beslissen over het afschotplan.

Labelen en melden

Geschoten wild moet worden gelabeld en gemeld. Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos staat meer informatie over het labelen en melden van geschoten grof wild.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.

Links


Afschotplan voor grofwild

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Jachtverlof en jachtvergunning
Erkenning van een wildbeheereenheid
Subsidies voor wildbeheereenheden