ERKENNING VAN EEN WILDBEHEEREENHEID
Inhoud


Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Binnen dat gebied wordt er aan planmatig wildbeheer gedaan.Dit samenwerkingsverband onder een wildbeheereenheid biedt veel voordelen. Door samen te werken krijgt u als jager de mogelijkheid om in een groter gebied te jagen dan in één enkel jachtveld. Samenwerking zorgt er ook voor dat men als groep de jachtbelangen beter kan behartigen dan één jager alleen. Bovendien kunnen de kosten verminderen. Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies krijgen van de Vlaamse overheid.Een wildbeheereenheid kan erkend worden voor een periode van 6 jaar. Om erkend te worden door de Vlaamse overheid moet een wildbeheereenheid een erkenningsdossier indienen.

Voorwaarden


Enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden zijn:
  • Het werkingsgebied moet de jachtterreinen van minstens 5 jachtrechthouders verenigen en moet een oppervlakte van minstens 1.000 hectare beslaan.
  • De wildbeheereenheid moet een wildbeheerplan openstellen.
  • De wildbeheereenheid meldt jaarlijks afschotstatistieken en wildstandgegevens aan de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.
  • Lokale vertegenwoordigers van natuurverenigingen, de landbouw en de bosbouw worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen.
Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer details over de erkenningsvoorwaarden.

Procedure


U stelt een erkenningsdossier samen. Het erkenningsdossier moet de volgende gegevens bevatten:
  • een afschrift van de statuten en hun wijzigingen, voor eensluidend verklaard door de in de statuten aangewezen personen
  • een werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar
  • een verklaring van de door de statuten aangewezen personen die de vereniging kunnen binden, waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden
  • een verklaring van de voorzitter waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan de fiscale en sociale verplichtingen
  • een afschrift van het faunabeheerplan dat door de algemene vergadering bij tweederde meerderheid van stemmen van de leden-jachtrechthouders is goedgekeurd.
Er zijn vier mogelijke data waarop erkenningen kunnen ingaan: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Op de erkenningsaanvraag moet u aanduiden op welke van die vier data u de nieuwe erkenning wenst te laten ingaan.Het volledige dossier moet, samen met een erkenningsaanvraagformulier bezorgd worden aan de provinciale afdeling Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies (AVES) van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Als u een Belgisch rijksregisternummer hebt, kunt u de aanvraag ook indienen via het e-loket van ANB.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.

Links


Erkenning van een wildbeheereenheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor wildbeheereenheden
Jachtverlof en jachtvergunning