STEUN VOOR ONDERZOEKSPROJECTEN
Inhoud


De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

Voorwaarden


Junior en Senior Onderzoeksproject

Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dat gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van 800.000 euro ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met een specifiek en patiëntgericht thema als onderwerp.

Onderzoeksproject Rodeneuzendag

In het kader van Rodeneuzendag stelt het FWO een toelage van maximaal 975.000 euro (inclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema ‘weerbaarheid voor jongeren op mentaal, sociaal én fysiek vlak met focus op projecten binnen een schoolomgeving’.

SBO-projecten (Strategisch BasisOnderzoek)

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

TBM-projecten (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit)

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden die, ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse, zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden raken.

EOS-onderzoeksproject

Het EOS-programma wil gezamenlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

Odysseusprogramma

Het Odysseusprogramma steunt uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd. Het programma biedt een startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Steun voor onderzoeksprojecten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur