SUBSIDIE VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR
Inhoud


Onderwijsinstellingen en onderzoekscentra kunnen subsidies krijgen voor infrastructuur die nodig is voor wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden


Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, in alle wetenschappelijke disciplines. Daaronder zijn, naast wetenschappelijke infrastructuur, ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.
  • Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van tenminste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro.
  • Zware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 1.000.000 euro.
Het programma tot regeling van de deelname aan, en/of de financiering van internationale onderzoeksinfrastructuur heeft tot doel de Vlaamse deelname aan, en/of de subsidiëring te ondersteunen van internationale investeringsinitiatieven die uitgevoerd worden aan grootschalige, internationale of supranationale faciliteiten waaraan de Vlaamse overheid bijdraagt en/of waarvan het strategisch belang voor Vlaanderen kan worden aangetoond.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest