KREDIET VOOR INDIVIDUELE ONDERZOEKER
Inhoud


Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet.Dankzij de hieronder vermelde mecenaten kan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.
 • Krediet 'Effel Schenking'
 • Krediet 'Fernand De Waele Schenking'
 • Krediet 'Fortis Bank & MeesPierson Schenking'
 • Krediet 'Rik en Nel Wouters Schenking'
 • Krediet 'Rimaux-Bartier Schenking'
 • Krediet 'Eugène Yourassowsky Schenking'.
Met een krediet voor een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave) krijgen voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel de kans 3 maanden tot 1 jaar vrijgesteld te worden van elke pedagogische verplichting zodat ze zich volledig kunnen toeleggen op hun wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden


 • Periode: 1 jaar
 • U bent postdoctoraal onderzoeker.
 • U bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Of u bent aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • U bent een onafhankelijke postdoctorale onderzoeker uit de Vlaamse Gemeenschap onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit.

Procedure


 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Uw aanvraag wordt aan de FWO-expertpanels voorgelegd.
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over uw aanstelling.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor een krediet aan navorser:
 • Werkings- en/of uitrustingskosten: minimaal 2.500 - maximaal 40.000 euro.
Voor een krediet voor wetenschappelijke opdracht:
 • Bedrag van 2.500 euro per maand.
 • Toelage wordt aan de universiteit gestort en kan door de betrokken universiteit zowel worden aangewend voor de vervanging van de betrokkene als om de beneficiant in zijn onderzoekstaak te ondersteunen
Alle informatie over de bedragen van de mecenaten, vindt u op de website van het FWO.

Links


Krediet voor individuele onderzoeker

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Aspirant fundamenteel onderzoek
Bijzondere doctoraatsbeurs
Klinische doctoraatsbeurs
Mandaat junior/senior postdoctoraal onderzoeker
Fundamenteel klinisch mandaat