BIJZONDERE DOCTORAATSBEURS
Inhoud


De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift willen behalen.

Voorwaarden


De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Bijzondere doctoraatsbeurs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Aspirant fundamenteel onderzoek
Mandaat junior/senior postdoctoraal onderzoeker
Fundamenteel klinisch mandaat