WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES
Inhoud


Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen via het Cultureelerfgoeddecreet. Er wordt een werkingssubsidie toegekend voor een beleidsperiode van 5 of 6 jaar.

Voorwaarden


Op basis van het Cultureelerfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:
  • Collectiebeherende organisaties voor het uitvoeren van de functies op landelijk of regionaal niveau
  • Hiervoor komen erkende musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken in aanmerking.
  • Dienstverlenende organisaties voor het uitvoeren van een landelijke dienstverlenende rol
  • Een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed
  • Samenwerkingsverbanden van steden en gemeenten voor het uitvoeren van een regionale dienstverlenende rol

Procedure


Raadpleeg de indiendata voor de verschillende types van werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen, kortweg het Cultureelerfgoeddecreet.

Links


Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Kunsten en Cultureel Erfgoed

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector