SUBSIDIES VOOR PROJECTEN IN DE CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR
Inhoud


De Vlaamse overheid ondersteunt tijdelijke cultureel-erfgoedprojecten met projectsubsidies, zowel op Vlaams als op internationaal niveau. Zo wil ze een dynamische cultureel-erfgoedwerking stimuleren. Daarbij is er ook aandacht voor ondersteuning van projecten die een inhaalbeweging in digitale collectieregistratie beogen.

Voorwaarden


Er zijn projectsubsidies voor:
  • Cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau
  • Internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen
  • Tussenkomsten voor internationale uitwisseling (reis- en verblijfskosten)
  • Projecten inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Procedure


Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de procedure en de indiencriteria.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.

Links


Subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Kunsten en Cultureel Erfgoed

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties