SUBSIDIES VOOR PROJECTEN IN DE CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR
Inhoud


Met projectsubsidies binnen het Cultureel-erfgoeddecreet wil de Vlaamse overheid de projecten die relevant zijn voor de Vlaamse Gemeenschap mogelijk maken of versterken. Projectsubsidies zijn niet alleen voorbehouden voor grote projecten, ook een klein project kan een meerwaarde betekenen voor Vlaanderen.Naast de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed, is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen voor een internationaal project.Daarnaast geeft het decreet ook aan samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om werkingssubsidies aan te vragen.

Voorwaarden


Elke organisatie, instelling of vereniging met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet een projectsubsidie aanvragen.Er zijn projectsubsidies voor:
  • ontwikkelingsgerichte projecten
  • internationale projecten (deze kunnen ook door buitenlandse organisaties aangevraagd worden).
De volgende projecten komen niet in aanmerking:
  • projecten die gesubsidieerd worden met toepassing van andere decreten
  • projecten van organisaties die een werkingssubsidie ontvangen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet
  • projecten van overheden en rechtspersonen met het oog op
    regionale depotwerking
  • lokale projecten in het toepassingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant

Procedure


Het team Kunsten en Cultureel Erfgoed verplicht een model van aanvraagdossier. Dit model vindt u terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.

Links


Subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Kunsten en cultureel erfgoed

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties