STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID VOOR VEILIGER WOON-SCHOOLVERKEER
Inhoud


Het startbanenproject Verkeersveiligheid (afgekort 'VeVe') stelt jongeren tewerk bij steden, gemeenten of verkeersorganisaties (dus niet bij scholen) om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het woon-schoolverkeer veiliger te maken.

Voorwaarden


Het startbanenproject Verkeersveiligheid bestaat uit twee deelprojecten:
 • Verkeersveiligheidsproject. een 'medewerker verkeersveiligheid' zorgt voor een verkeersveilige schoolomgeving en een veiliger woon-schoolverkeer. De startbaner kan bv. verkeerslessen ondersteunen, assisteren bij fietscontroles of leerlingen informeren over het gebruik van het openbaar vervoer.
 • Schoolspottersproject. In samenwerking met De Lijn worden 'schoolspotters' ingezet in steden en gemeenten waar het openbaar vervoer te kampen heeft met overlast door schoolgaande jeugd. De schoolspotters moeten bijdragen tot het veiligheidsgevoel van reizigers op het openbaar vervoer en hebben een preventieve en educatieve opdracht.
De stad, gemeente of verkeersorganisatie is juridisch gezien de werkgever van de startbaner. De gemeenten, verkeersorganisaties en scholen moeten wel samenwerken rond verkeersveiligheid.Beide deelprojecten richten zich tot jongeren die de school voortijdig hebben verlaten. Jongeren met een andere etnisch-culturele afkomst of een kansarme achtergrond worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren. Zij bevinden zich nl. in de meest kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.De startbanenprojecten willen laaggeschoolde jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden. Tegelijkertijd krijgen die jongeren de kans om bijkomende opleidingen en vormingen te volgen. Op die manier worden ze aangemoedigd om hun diploma secundair onderwijs te halen in het tweedekansonderwijs of via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.Om in aanmerking te komen voor een startbaan binnen dit project moet de jongere:
 • jonger zijn dan 26 jaar
 • laaggeschoold zijn: geen diploma secundair onderwijs bezitten
 • nog alle politieke en burgerlijke rechten bezitten
 • voldoen aan de vereisten van goed zedelijk gedrag.

Procedure


Steden, gemeenten en organisaties vinden op de website van het Startbanenproject Verkeersveiligheid alle nodige documenten:
 • aanvraagformulieren (eerste aanwerving en verlenging)
 • arbeidscontract
 • aanvraag voor terugbetaling van de opleidingskosten.
Jongeren die kandidaat zijn voor een startbaan vinden op de website van het Startbanenproject Verkeersveiligheid een aantal vacatures, alle nodige formulieren en het vormingsaanbod.Op de website staan enkel de vacatures waarvan de steden, gemeenten en verkeersorganisaties expliciet gevraagd hebben om ze erop te plaatsen. Voor alle vacatures is het best om te kijken op de website van de VDAB of om langs te gaan bij een lokale werkwinkel.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


 • 24 december 1999 - Wet ter bevordering van de werkgelegenheid
 • 30 maart 2000 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 23, §3, 32, tweede en derde lid, 33, §2, derde lid, 34, 36, 37, §1, 1°, 39, §4, tweede lid, en §5, tweede lid, 42, §2, 44, §4, derde lid, 46, eerste lid, 47, §4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid
 • 25 oktober 2000 - Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst
 • 22 december 2003 - Programmawet (cfr. Titel II - Werk / Hoofdstuk 1 - Startbanen).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' voor een positief schoolklimaat