TOELATING OM IN EEN MAATWERKPLAATS TE WERKEN
Inhoud


Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar voor u vanwege uw arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien aan de slag gaan in een maatwerkbedrijf.

Voorwaarden


U kunt in een maatwerkbedrijf werken als u een arbeidsbeperking hebt en als de VDAB beslist dat u daarvoor in aanmerking komt. De VDAB houdt rekening met een aantal objectieve criteria (studies, erkenning door andere instanties...) en kan onderzoek in hoeverre u kunt functioneren in een arbeidsomgeving.

Procedure


U bent werkzoekend

Laat uw beperking erkennen door de VDAB en vraag het recht op de maatregel aan: volg het stappenplan.Hebt u het recht gekregen? Dan helpt uw VDAB-bemiddelaar uw een job te vinden in een maatwerkbedrijf.

U bent werknemer

Laat uw beperking erkennen door de VDAB en vraag het recht op de maatregel aan: volg het stappenplan.Hebt u het recht gekregen? Meld aan uw VDAB-bemiddelaar dat je in een maatwerkbedrijf wilt werken. Hebt u nog geen bemiddelaar? Neem contact op met de VDAB.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Toelating om in een maatwerkplaats te werken

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Een arbeidsbeperking laten erkennen bij de VDAB
Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen