TOELATING OM IN EEN MAATWERKBEDRIJF TE WERKEN
Inhoud


Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar voor u vanwege uw arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien aan de slag gaan in een maatwerkbedrijf.

Voorwaarden


U kunt in een maatwerkbedrijf werken als u een arbeidsbeperking hebt en als de VDAB beslist dat u daarvoor in aanmerking komt. De VDAB houdt rekening met een aantal objectieve criteria (studies, erkenning door andere instanties...) en kan onderzoek in hoeverre u kunt functioneren in een arbeidsomgeving.

Procedure


Laat uw beperking erkennen door de VDAB en vraag het recht op de maatregel aan.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Werken in een maatwerkbedrijf (VDAB)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen