TEGEMOETKOMING VOOR ARBEIDSGEREEDSCHAP, -KLEDING EN ARBEIDSPOSTAANPASSINGEN
Inhoud


Als werknemer krijgt u een tegemoetkoming als u gereedschap en kleding aankoopt die u nodig hebt om uw werk goed uit te voeren, zoals een braillelezer of een speciale bureaustoel. U wordt dan eigenaar van dat materiaal, zodat u het tijdens uw hele loopbaan kunt gebruiken. Uw werkgever krijgt een tegemoetkoming als hij met het oog op uw arbeidshandicap aanpassingen doet aan uw arbeidspost. De maatregel geldt ook als u een individuele beroepsopleiding (IBO) volgt.

Voorwaarden


U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan een van deze voorwaarden voldoet:
 • U hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op de tegemoetkoming gekregen.
 • U hebt van het VAPH het recht op een tegemoetkoming gekregen voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • U hebt op school hulpmiddelen of aanpassingen aan uw leeromgeving gekregen.
 • U hebt van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning gekregen van:
  • minimaal 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimaal 7 punten bij een fysieke of visuele handicap.
 • U hebt een schriftelijke verklaring van uw arts waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is.
 • U beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB heeft na een uitgebreid onderzoek beslist dat u toch in aanmerking komt.

Procedure


Vraag bij de VDAB het recht op deze tegemoetkoming aan. Dat kan ook als u nog werkzoekende bent, maar u kunt de eigenlijke tegemoetkoming pas aanvragen zodra u echt aan het werk bent. Als het recht op de tegemoetkoming u wordt toegekend, dan mag u de tegemoetkoming daadwerkelijk aanvragen. U kunt daarvoor bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of naar een Werkwinkel stappen. Op de website leest u ook hoe u zelf de nodige stappen kunt zetten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Een arbeidsbeperking laten erkennen bij de VDAB
Toelating om in een maatwerkplaats te werken