VLAAMSE SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE
Inhoud


Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).Vanaf 2024 wordt deze premie permanent verlengd.

Voorwaarden


Eigendom

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

Combinatie van afbraak en wederopbouw

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

Btw-tarief 21%

De premie geldt enkel voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waar het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%) niet van toepassing is.Op Vlaanderen.be vindt u meer info over voorwaarden en procedure.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. De sloop- en heropbouwpremie bedraagt 10.000 euro per bouwproject.Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 (hoofdstuk XII), wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie

Links


Sloop- en heropbouwpremie (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte