VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING NA SLOOP EN VERVANGING VAN EEN LEEGSTAANDE OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTE
Inhoud


Als u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan deze voorwaarden voldoet:
  • het moet gaan om een bedrijfsruimte die op de gewestelijke inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten stond;
  • de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte wordt gesloopt en vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.
Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure


U kunt de vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier en versturen:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Vrijstelling
Als u de vrijstelling geniet, dan moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat het onroerend goed niet meer voorkomt in de hierboven vermelde inventaris.Het bedrag van vrijstelling wordt beperkt tot:
  • 1.000 euro per nieuwe woning
  • tot 4.000 euro voor een nieuwe bedrijfsruimte.

Links


Vrijstelling onroerende voorheffing na sloop en vervanging leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Onroerende voorheffing
Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
Subsidie voor sanering in het kader van vernieuwing van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten