SUBSIDIE VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN INNOVATIEF ONDERZOEKSPROJECT
Inhoud


Bedrijven die hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitbouwen of versterken, kunnen daarvoor subsidies krijgen via een onderzoeksproject.Concreet geeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen subsidies aan één of meer bedrijven voor de uitvoering van een individueel project. Dat project vertrekt van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is, en waarvoor onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten vereist zijn.

Voorwaarden


Welke ondernemingen?

Ondernemingen met operationele activiteiten in Vlaanderen of minstens een duidelijke aanzet daartoe.

Welke projecten?

Projecten waarvoor minstens 100.000 en maximaal 3 miljoen euro steun gevraagd wordt, met een maximale duur van in principe 3 jaar. De projecten zijn gericht op de opbouw van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten, die op de lange termijn de basis vormen voor veranderingen binnen de onderneming.Alle voorwaarden en criteria waaraan projecten moeten beantwoorden om in aanmerking te komen voor subsidies, vindt u op de website.

Procedure


De aanvraag- en evaluatieprocedure voor onderzoeksprojecten omvat volgende stappen:
  • indienen aanvraag
  • mondelinge bespreking met het agentschap
  • schriftelijke evaluatie door internationale deskundigen
  • beslissing.
Het agentschap streeft voor dit proces een doorlooptijd na van 90 werkdagen. U vindt alle informatie over de verschillende stappen in de procedure op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten.
  • Delen die onderzoek omvatten, krijgen een basissteunpercentage van 50%.
  • Delen die ontwikkeling omvatten, krijgen een basissteunpercentage van 25%.
Dat basissteunpercentage wordt verhoogd met:
  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking
  • 10% voor een middelgrote onderneming
  • 20% voor een kleine onderneming.
Het totale steunpercentage is begrensd tot 60%.

Links


Onderzoeksproject

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor ondernemingen met een innovatief ontwikkelingsproject