ONDERZOEKSPROJECT
Inhoud


Bedrijven met een innovatief idee dat op korte termijn tot succesvol zakendoen kan leiden, kunnen voor de ontwikkeling van die innovatie subsidies krijgen via een onderzoeksproject.

Voorwaarden


Alle voorwaarden en criteria waaraan projecten moeten beantwoorden om in aanmerking te komen, vindt u op de website van VLAIO.

Procedure


De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. Het agentschap streeft voor dit proces een doorlooptijd na van 90 werkdagen.Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. U vindt alle informatie over de verschillende stappen in de procedure op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten.
  • Delen die onderzoek omvatten, krijgen een basissteunpercentage van 50%.
  • Delen die ontwikkeling omvatten, krijgen een basissteunpercentage van 25%.
Dat basissteunpercentage wordt verhoogd met:
  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking
  • 10% voor een middelgrote onderneming
  • 20% voor een kleine onderneming.
Het totale steunpercentage is begrensd tot 60%.

Links


Onderzoeksproject (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Ontwikkelingsproject