ONTWIKKELINGSPROJECT
Inhoud


Om een goed idee in een succesvolle business om te zetten, moeten ondernemingen doorgaans specifieke ontwikkelingsactiviteiten ontplooien. De subsidie voor een ontwikkelingsproject van VLAIO is bedoeld voor vernieuwende ideeën die zulke ondernemingen kunnen veranderen en versterken op korte termijn.

Voorwaarden


Alle voorwaarden en criteria waaraan projecten moeten beantwoorden om in aanmerking te komen voor subsidies, vindt u op de website.

Procedure


De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.Het agentschap streeft daarbij een kortere doorlooptijd na dan de wettelijke termijn van 18 weken, maar het aantal aanvragen dat in behandeling is op het moment van uw aanvraag, kan die termijn beïnvloeden. Bereid alvast uw aanvraag goed voor en neem alle gevraagde informatie op in uw aanvraag.Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. U vindt alle informatie over de verschillende stappen in de procedure en de benodigde documenten op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
De subsidie wordt berekend als een percentage. Het basissteunpercentage voor een ontwikkelingsproject is 25% van de aanvaarde projectbegroting. Dat steunpercentage wordt eventueel aangevuld met een toeslag van:
  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking
  • 10% voor middelgrote ondernemingen (mo)
  • 20% voor kleine ondernemingen (ko).
Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50%.

Links


Ontwikkelingsproject (Vlaio)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Onderzoeksproject