THEORETISCH JACHTEXAMEN
Inhoud


Wilt u een Vlaams jachtverlof aanvragen? Dan moet u kunnen aantonen dat u bekwaam bent om te jagen. U kunt dit doen door het theoretische en praktische examen af te leggen.Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert het theoretische jachtexamen 1 keer per jaar. Voor 2024 kan men zich inschrijven vanaf 03 januari 2024 tot uiterlijk 13 maart 2024. Het jachtexamen gaat door op 20 april 2024.

Voorwaarden


U moet minimaal 17 jaar zijn op de dag van het theoretische examen.

Procedure


Waar en wanneer?Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 20 april 2024 het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd te Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node). Het jachtexamen wordt in 3 of 4 sessies georganiseerd (afhankelijk van het aantal kandidaten), de eerste sessie start om 8 uur. De kandidaten kunnen zich vanaf 3 januari 2024 inschrijven voor een sessie naar keuze.

De geldig ingeschreven kandidaten worden uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld.LeerstofHet theoretische jachtexamen bestaat uit een schriftelijke proef met 60 meerkeuzevragen over drie vakken:
  • Vak 1: wetgeving
  • Vak 2: fauna
  • Vak 3: jachtwapens en munitie
Om te slagen moet u voor elk vak minstens de helft van de punten scoren. In totaal moet u minstens 60 procent behalen, dat staat gelijk aan een score van 36 op 60. Een correct antwoord levert één punt op, een blanco antwoord nul punten. Voor een fout antwoord wordt een half punt afgetrokken.

Het theoretisch jachtexamen van 2024 behandelt de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, gaat het om de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2024. Voor wat betreft punt 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, kunt u de wetgeving in het document officieuze coördinatie van de Vlaamse jachtreglementering en gerelateerde wetgeving terugvinden.OpleidingNatuur en Bos organiseert zelf geen opleidingen voor het jachtexamen. Er bestaan wel organisaties die een opleiding voorzien, zoals www.ikwordjager.be, www.jachtopleiding.be en www.jachtexamen.beHoe kunt u zich inschrijven?U kunt inschrijven en betalen via het elektronisch inschrijvingsformulier op het E-loket
  • De inschrijvingen starten vanaf 3 januari 2024.
  • Om te kunnen deelnemen moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 13 maart 2024 ingediend zijn.
Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be .Oefenmodule en ExamenreglementWorden binnenkort beschikbaar via link op website van Natuur en BosExamenresultaat consulterenAlle kandidaten ontvangen hun examenresultaat via een aangetekende brief op het adres dat zij invulden op hun inschrijvingsformulier.Kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen de resultaten ook raadplegen in hun persoonlijk inschrijvingsformulier op het E-loket van Natuur en Bos via de rubriek ‘Resultaat van het examen’.Er wordt op geen enkele andere manier over het examenresultaat gecommuniceerd.

Wat Meebrengen


Oproepingsbrief + ID

Bedrag


Kost
Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro

Regelgeving


Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014

Links


Natuur en Bos Theoretisch jachtexamen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Praktisch jachtexamen
Jachtverlof en jachtvergunning