PRAKTISCH JACHTEXAMEN
Inhoud


Wilt u een Vlaams jachtverlof aanvragen? Dan moet u kunnen aantonen dat u bekwaam bent om te jagen. U kunt dit doen door het theoretische en praktische examen af te leggen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert het praktische jachtexamen 1 keer per jaar.Men kan alle noodzakelijke info vinden via https://www.natuurenbos.vlaanderen.be/jagen/hoe-word-ik-jager/praktisch-jachtexamen

Voorwaarden


U moet in het bezit zijn van
 • een attest medische geschiktheid, ingevuld door een arts
 • een van de volgende getuigschriften of jachtverloven
  • geldig getuigschrift van het theoretische Vlaamse jachtexamen dat maximaal 3 jaar oud is op de dag van het examen
  • geldig getuigschrift van het theoretische jachtexamen in Wallonië, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg dat maximaal 3 jaar oud is op de dag van het examen
  • geldig Vlaams jachtverlof van voor 1995.
U mag niet aan het praktische jachtexamen deelnemen wanneer u:
 • ontzet of vervallen verklaard bent van het recht om wapens te dragen
 • minder dan 12 maanden voor de datum van het getuigschrift veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf of wanneer u veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf met verboden wapens, in bende, bij nacht, met verboden middelen of met motorvoertuigen
 • zich niet gehouden hebt aan de strafrechtelijke verplichtingen van een veroordeling voor jachtmisdrijf
 • veroordeeld bent voor een misdrijf waarbij u geweld of weerspannigheid pleegde.

Procedure


Inschrijving

Inschrijven en betalen kon tot en met 26 juni 2024. Schrijf u in vanaf 1 mei 2024 en betaal via het e-loket Fauna en Flora. Kies wel voor het formulier ‘Inschrijving praktisch jachtexamen’.Bent u geen Belg of lukt het u niet om via het e-loket in te schrijven? Vraag dan een papieren inschrijvingsformulier aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II -laan 15 bus 177, 1210 Brussel of via het e-mailadres jachtexamen@vlaanderen.be. Het ingevulde formulier moet ten laatste op 26 juni 2024 via aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

Praktisch examen

Het praktische examen bestaat uit 3 vakken.
 • Vak 1: Veilige omgang met vuurwapens en munitie (u moet hiervoor slagen om aan de 2 volgende vakken te mogen deelnemen. U bent geslaagd als u 12 op 20 behaalt)
  • een geweer monteren en demonteren
  • een buks grendelen en ontgrendelen
  • een geweer en een buks laden en ontladen
  • een geweer en een buks dragen tijdens de jacht
  • met een geweer en een buks een hindernis nemen tijdens de jacht
  • afstanden schatten op open terrein en in het bos
  • met een geweer en een buks schieten tijdens de jacht.​
 • Vak 2: Schietvaardigheidsproef met hagelgeweer
  10 schoten afvuren op een bewegend doel. Per treffer krijgt u 2 punten. U bent geslaagd als u 10 op 20 behaalt.
 • Vak 3: Schietvaardigheidsproef met kogelgeweer
  10 schoten afvuren met of zonder steun op een vaste schietschijf. Per treffer binnen een diameter van 10 centimeter krijgt u 2 punten. U bent geslaagd als u 10 op 20 behaalt.
Vak 1 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2024 georganiseerd op 5, 6, 7 en 8 augustus 2024 in 2870 Ruisbroek. In geval van uitzonderlijk veel kandidaten kan vak 1 ook op 9 augustus 2024 georganiseerd worden.Vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2024 georganiseerd in de week van 5 augustus 2024 (eventueel in het weekend). Op een nader te bepalen schietstand.Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2024 georganiseerd op 12, 13 en 14 augustus 2024 in 3970 Leopoldsburg.Elke examendag begint om 8 uur.Alle geldig ingeschreven kandidaten krijgen uiterlijk twintig dagen voor het examen een brief met de juiste datum, plaats en uur van elke proef.

Resultaten en deelbewijzen

Het resultaat van uw examen krijgt u per brief. Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek ‘Resultaat van het examen’ in het e-loket Fauna en Flora. De resultaten zijn ten vroegste 2 à 3 weken na het examen beschikbaar.Wanneer u niet voor het volledige examen slaagt, krijgt u per vak waarvoor u wél slaagt een deelbewijs dat 3 jaar geldig blijft. Bij het volgende praktische examen krijgt u vrijstelling voor de vakken waarvoor u een geldig deelbewijs kunt voorleggen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
U neemt deel aan het volledige examen180 euro
U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie)100 euro
U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie) en vak 2 (Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer)40 euro
U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie) en vak 3 (Schietvaardigheidsproef met kogelgeweer)40 euro


Links


ANB - Praktisch jachtexamen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Theoretisch jachtexamen
Jachtverlof en jachtvergunning