MOBILITEITSVERGOEDING (CASH FOR CAR)
Inhoud


Werknemers die een bedrijfswagen hebben, kunnen die auto inruilen voor een som geld: de mobiliteitsvergoeding. Met die 'cash-for-carregeling' wil de regering het aantal (bedrijfs)wagens omlaag halen en zo het mobiliteitsprobleem aanpakken.Een alternatief voor de mobiliteitsvergoeding is het mobiliteitsbudget. Via die regeling kunnen werkgevers een jaarlijks budget geven aan hun werknemers die hun bedrijfswagen inleveren. Die zullen daarmee hun vervoer zelf kunnen kiezen en financieren. Bij het mobiliteitsbudget kan de werknemer nog altijd een auto houden, bij een mobiliteitsvergoeding doet hij er afstand van en krijgt hij in ruil een cashvergoeding.

Voorwaarden


Werkgever

De werkgever kiest
  • of hij zijn werknemers al dan niet de mogelijkheid biedt om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding.
  • of hij die mogelijkheid aanbiedt in het volledige bedrijf, in een bepaalde afdeling of alleen aan bepaalde werknemers.
Om de cash-for-carregeling te kunnen aanbieden, moet de werkgever binnen zijn onderneming al minstens 3 jaar met bedrijfswagens werken. Bedrijven die nog geen 3 jaar bestaan, kunnen het systeem invoeren op voorwaarde dat ze bij invoering van het systeem al één of meer bedrijfswagens ter beschikking stellen.

Werknemer

De werknemer:
  • heeft de keuze of hij al of niet gebruik wil maken van de mogelijkheid om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding
  • moet in de laatste 3 jaar minstens 12 maanden een bedrijfswagen gehad hebben. Bovendien moet hij die in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding ononderbroken ter beschikking gehad hebben

Bedrijfswagen

De bedrijfswagen wordt zowel voor woon-werkverkeer als privéverplaatsingen gebruikt.

Procedure


  • De werkgever voert de mobiliteitsvergoeding in via de car policy, individuele overeenkomsten, de cao ... en licht het personeel in.
  • De werknemer dient een schriftelijke aanvraag in.
  • De werkgever aanvaardt de aanvraag schriftelijk: het akkoord maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De maximale mobiliteitsvergoeding wordt berekend met een formule die gebaseerd is op de cataloguswaarde (in nieuwe staat) van de bedrijfswagen. De formule is:
  • 20% van 6/7 van de cataloguswaarde (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkosten) als de werknemer geen tankkaart had.
  • 24% van 6/7 van de cataloguswaarde (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkosten) als de werknemer een tankkaart had.
Dat brutobedrag wordt nog belast.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiën
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Geografische Toepassingsgebieden