MOBILITEITSBUDGET
Inhoud


Werknemers die een bedrijfswagen hebben, krijgen vanaf 1 oktober 2018 (de regeling is nu nog niet van kracht) via het mobiliteitsbudget de kans om hun woon-werkverkeer op een andere manier in te vullen. Dat betekent dat, als werknemers hun bedrijfswagen inleveren, ze van hun werkgever een jaarlijks budget krijgen. Met dat mobiliteitsbudget kunnen ze dan zelf hun vervoersmiddelen kiezen en financieren. Dat kan op 3 verschillende manieren, de zogenoemde 3 pijlers. 
  • Ze kunnen met dat budget hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker automodel (minstens Euro 6-norm). Dat is de 1ste pijler.
  • Met het resterende budget kunnen ze een duurzaam transportmiddel financieren, zoals een treinabonnement of een elektrische fiets (pijler 2).
  • En als het mobiliteitsbudget dan nog niet op is, kunnen ze het resterende geld contant uitbetaald krijgen (pijler 3).
Een alternatief voor het mobiliteitsbudget is de mobiliteitsvergoeding. Dat is een 'cash-for-carregeling' waardoor werknemers die een bedrijfswagen hebben, hun auto kunnen inruilen voor een som geld. Bij het mobiliteitsbudget kan de werknemer nog altijd een auto houden, bij een mobiliteitsvergoeding doet hij er afstand van en krijgt hij in ruil een cashvergoeding.

Voorwaarden


Net als bij de 'cash-for-carregeling' is de werkgever niet verplicht het mobiliteitsbudget in te voeren. U bent als werknemer ook niet verplicht om ervoor te kiezen.De werkgever kan maar een mobiliteitsbudget toekennen als hij al minstens 36 maanden een beleid rond de toekenning van bedrijfswagens heeft.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Mobiliteitsbudget

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiën
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Geografische Toepassingsgebieden