ERKENNING ALS METAALDETECTORIST
Inhoud


Een metaaldetectorist is iemand die met een metaaldetector aan de slag gaat om archeologische sites of archeologische artefacten op te sporen. Ook magneetvissen wordt beschouwd als metaaldetectie.

Voorwaarden


Om erkend te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U moet minimum 18 jaar oud zijn.
  • U mag de laatste 5 jaar niet veroordeeld zijn voor een inbreuk of misdrijf op het gebied van onroerend erfgoed.
  • U moet werken volgens de voorschriften van het Onroerenderfgoeddecreet. Hiervoor is een basiskennis van archeologische erfgoedzorg en van de vastgestelde Code van Goede Praktijk nodig.
  • U mag het laatste jaar niet geschorst zijn als erkend metaaldetectorist of de erkenning verloren hebben door een intrekking.
Ook personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen een aanvraag indienen.Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist.

Procedure


U kunt de erkenning aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed met het gepaste aanvraagformulier en een uittreksel uit het strafregister (Nederlandse aanvragers voegen een Nederlandse 'verklaring omtrent het gedrag' toe).Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvangt u binnen een termijn van maximaal 4 maanden een legitimatiebewijs.Het agentschap kan erkende metaaldetectoristen evalueren. Bij een negatieve evaluatie kan het agentschap overgaan tot schorsing van een erkend metaaldetectorist.Meer informatie over de erkenning en het aanvraagformulier vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
U hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse leiding of een verloren voorwerp.

Links


Erkenning als metaaldetectorist
Melding metaaldetectievondst

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Onroerend Erfgoed

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als archeoloog