GELIJKWAARDIGHEIDSERKENNING VAN EEN BUITENLANDS DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT IN VLAANDEREN
Inhoud


Als u een buitenlands diploma hebt en in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel wilt werken, dan hebt u in veel gevallen eerst een gelijkwaardigheidserkenning nodig van uw buitenlands diploma. 

Voorwaarden


U wilt in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel werken.

Werken

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. Dit is een officieel bewijs dat uw buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als dat van een gelijkwaardig Vlaams diploma. Om dit bewijs te verkrijgen moet u een aantal stappen doorlopen. 

Studeren

Wie met een buitenlands diploma wil (verder)studeren in Vlaanderen, heeft in principe geen gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. De onderwijsinstellingen zijn zelf bevoegd om de waarde van uw buitenlands diploma te bepalen en u (al dan niet, of onder bepaalde voorwaarden) toe te laten tot een bepaalde opleiding. Richt u dus eerst tot uw onderwijsinstelling. Als daar toch om een gelijkwaardigheidsbewijs gevraagd wordt kunt u een aanvraag indienen. U hebt een buitenlands basisdiploma geneeskunde en wil verder specialiseren in België? Dan moet uw basisdiploma geneeskunde eerst erkend worden. De procedure om uw buitenlands diploma te laten erkennen die u moet volgen is afhankelijk van het land waar u uw diploma hebt behaald en uw persoonlijke situatie.

Procedure


Om uw buitenlands studiebewijs te laten erkennen in Vlaanderen moet u een aantal stappen doorlopen:

1. Ga na of u een gelijkwaardigheidserkenning nodig hebt

2. Ga na bij welke instantie u een gelijkwaardigheidserkenning moet aanvragen

 • In veel gevallen moet een gelijkwaardigheidserkenning aangevraagd worden bij NARIC-Vlaanderen
 • Wenst u een gereglementeerd beroep uit te oefenen in Vlaanderen? Dan kunt u in, indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, rechtstreeks een professionele erkenning van uw buitenlands diploma aanvragen bij de daarvoor bevoegde instantie. Bekijk alle voorwaarden, het overzicht met gereglementeerde beroepen en de contactgegevens van de bevoegde instanties.

3. Kies een procedure

Wie een gelijkwaardigheidserkenning aanvraagt bij NARIC-Vlaanderen kan kiezen tussen 2 procedures: 

4. Dien een aanvraag in 

 • Vul het aanvraagformulier in en voeg alle verplichte documenten toe. Anderstaligen kunnen het Engelstalig aanvraagformulier gebruiken.
 • Dit dossier bezorgt u aan NARIC-Vlaanderen. Lees meer over hoe u een dossier indient bij NARIC-Vlaanderen (verplichte documenten, vertaling van anderstalige documenten, ...).
 • Zodra uw dossier geregistreerd is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit kan 3 tot 4 weken duren. 
 • Na de registratie van uw dossier bekijkt uw dossierbehandelaar hoeveel u moet betalen en ontvangt u een betalingsverzoek. Dit kan minstens 5 werkdagen duren. Zodra uw betaling in orde is wordt de erkenningsprocedure officieel opgestart.

5. De uitspraak over de erkenning

 • Een niveau-erkenning wordt afgehandeld binnen de 60 kalenderdagen. Een specifieke erkenning wordt afgehandeld binnen de 120 kalenderdagen. Deze termijn start pas zodra alle vereiste documenten zijn ingediend. Lees meer over de duurtijd van de procedure. Zodra u een dossiernummer hebt kunt u de status van uw dossier online opvolgen
 • De gelijkwaardigheidserkenning wordt altijd opgesteld in het Nederlands. 
 • Hebt u de gevraagde erkenning niet gekregen? Dan hebt u verschillende mogelijkheden

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De kostprijs hangt af van het type aanvraag: 
 • Niveau-erkenning: 90 euro
 • Specifieke erkenning: 180 euro
 • Erkenning van een doctoraat: 300 euro. 
Een aantal groepen (o.a. erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, asielzoekers, leefloners, werkzoekenden, personen met een inburgeringscontract, personen met een verhoogde tegemoetkoming, ...) zijn vrijgesteld van de financiële bijdrage. Bekijk de voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen

Links


NARIC-Vlaanderen (Engelstalige website)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


NARIC-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest