GELIJKWAARDIGHEIDSERKENNING VAN EEN BUITENLANDS DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT IN VLAANDEREN
Inhoud


Hebt u een buitenlands diploma of getuigschrift en wilt u in Vlaanderen of in Brussel gaan werken of studeren? In bepaalde gevallen hebt u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma nodig.Via de Begeleidingstool van NARIC-Vlaanderen ontdekt u in een aantal stappen of het nodig is om een gelijkwaardigheidserkenning aan te vragen.

Voorwaarden


Met een buitenlands diploma studeren in Vlaanderen

 • Wie met een buitenlands diploma wil (verder)studeren in Vlaanderen, heeft in principe geen erkenning van dat diploma nodig. Neem altijd eerst contact op met de onderwijsinstelling zelf.
 • Hebt u toch een gelijkwaardigheidserkenning nodig? Zie hieronder bij Procedure.

Met een buitenlands diploma werken in Vlaanderen

 • Er zijn enkele buitenlandse diploma’s die automatisch erkend zijn in Vlaanderen. Bijvoorbeeld bepaalde diploma’s uit België, Nederland, Luxemburg en de Baltische staten en bepaalde internationale diploma’s. In dat geval hoeft u geen gelijkwaardigheidserkenning aan te vragen om in Vlaanderen te werken.
 • Bij welke instantie u een gelijkwaardigheidserkenning voor uw buitenlands diploma kunt aanvragen, hangt af van welk beroep u wilt uitoefenen en van waar u het diploma behaald hebt. Zie hieronder bij Procedure.

Procedure


Met een buitenlands diploma studeren in Vlaanderen

 • Neem contact op met de onderwijsinstelling. De onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk om de waarde van uw buitenlands diploma te bepalen.
 • Vraagt de onderwijsinstelling toch een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma? Dan kunt u die gelijkwaardigheidserkenning aanvragen bij NARIC-Vlaanderen op voorwaarde dat u een attest kreeg van uw onderwijsinstelling waarin de doorverwijzing duidelijk vermeld is.
 • Wilt u met een buitenlands basisdiploma geneeskunde specialiseren in Vlaanderen? Of wilt u een FWO-beurs aanvragen voor uw doctoraat? Dan hebt u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma nodig.
 • Alle info: Met een buitenlands diploma studeren in Vlaanderen (Vlaanderen.be)

Met een buitenlands diploma werken in Vlaanderen

Via de Begeleidingstool van NARIC-Vlaanderen komt u te weten waar en hoe u uw gelijkwaardigheidserkenning kunt aanvragen.
 • Wit u een gereglementeerd beroep uitoefenen met uw buitenlands diploma? Bijv. in het onderwijs, in de gezondheidszorg of een ander gereglementeerd beroep (architect, notaris, ...). Dan hebt u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma nodig.
  • Als u uw diploma behaald hebt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan moet u de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen
   • voor een onderwijsberoep: bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) van de Vlaamse overheid
   • voor een gezondheidszorgberoep: bij het Departement Zorg van de Vlaamse overheid
   • voor een andere gereglementeerd beroep: bij de beroepsorganisatie.
  • Als u uw diploma behaald hebt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan kunt u de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.
 • Wilt u een niet-gereglementeerd beroep uitoefenen in Vlaanderen? Dan kunt u gelijkwaardigheidserkenning aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.
 • Voor alle info en uitzonderingen, zie: Met een buitenlands diploma werken in Vlaanderen (Vlaanderen.be)

Behandeltermijn

Hoe lang de aanvraag duurt, hangt af van waar u de gelijkwaarheidserkenning aanvraagt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
 • Of u al dan niet moet betalen voor de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma, hangt af van waar u de erkenning moet aanvragen.
 • In geval van een aanvraag van uw diploma bij NARIC-Vlaanderen, hangt de kostprijs af van het type aanvraag:
  • Niveau-erkenning (bijv. ‘bachelor’, ‘master’, ...: 90 euro
  • Specifieke erkenning (bijv. ‘bachelor In de ….’, ‘master in de ...’: 180 euro
  • Erkenning van een doctoraat: 300 euro.
  • Een aantal groepen (o.a. erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, asielzoekers, leefloners, werkzoekenden, personen met een inburgeringscontract, personen met een verhoogde tegemoetkoming, ...) zijn vrijgesteld van de financiële bijdrage.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest