PROFESSIONELE ERKENNING VAN EEN BUITENLANDSE BEROEPSKWALIFICATIE IN HET ONDERWIJS
Inhoud


Bezit je een buitenlandse beroepskwalificatie voor het beroep van leraar, en wil je daarmee aan de slag in het Vlaamse onderwijs? Dan moet je die beroepskwalificatie laten erkennen.Via de professionele erkenning verwerf je in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in het land waar je je beroepskwalificatie behaald hebt. Voorbeeld: een leraar basisonderwijs in Nederland kan in Vlaanderen aangesteld worden als onderwijzer.Naast de erkenning van je beroepskwalificatie is het ook nodig dat je voldoende kennis van het Nederlands hebt als je les wil geven in het Vlaamse onderwijs.

Voorwaarden


Heb je een beroepskwalificatie voor het lerarenberoep behaald in het buitenland, dan hangt de wijze van erkenning af van het land waar je je beroepskwalificatie behaald hebt en van je nationaliteit.

Beroepskwalificatie verworven binnen de EER of Zwitserland

  • Je bent een onderdaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • Je hebt een beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar, behaald binnen de EER of Zwitserland.
Dan kan je je beroepskwalificatie laten erkennen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Beroepskwalificatie verworven buiten de EER of Zwitserland

  • Je bent een onderdaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • Maar je hebt je beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar, behaald buiten de EER of Zwitserland.
Dan kan je je beroepskwalificatie laten erkennen bij AGODI als je voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:
  • Je beroepskwalificatie is al erkend door een lidstaat van de EER of Zwitserland.
  • Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring opgebouwd in het land dat je beroepskwalificatie erkend heeft.
Geef in het formulier je beroepservaring aan en voeg bewijsstukken toe indien nodig.

Voldoe je wel aan de voorwaarden inzake beroepskwalificatie maar ben je geen onderdaan binnen de EER of Zwitserland?

Zit je in 1 van de volgende situaties, dan voldoe je uitzonderlijk wel aan de nationaliteitsvoorwaarde en kan je je beroepskwalificatie laten erkennen bij AGODI:
  • Je bent familie van iemand met een EER of Zwitserse nationaliteit, die het recht op vrij verkeer van personen uitoefent.
  • Je bent in het bezit van een Europese blauwe kaart.
  • Je bent een vluchteling en je behaalde je diploma binnen de EER of Zwitserland.
  • Je hebt een dubbele nationaliteit, waarvan minstens 1 een EER-land of Zwitserland is.

Voldoe je niet aan de voorwaarden?

Dan kan je geen erkenning van je beroepskwalificatie aanvragen bij AGODI. In dat geval moet je een gelijkwaardigheidserkenning van je diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.


Procedure


Je beroepskwalificatie laten erkennen bij AGODI doe je aan de hand van een aanvraagformulier.Download het formulier dat van toepassing is op jouw situatie. Het aanvraagformulier vermeldt alle informatie en de essentiële documenten die nodig zijn om je dossier te vervolledigen.Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be. De dienst streeft ernaar om je dossier binnen de 30 kalenderdagen af te handelen. Deze termijn start zodra je alle vereiste documenten hebt ingediend.Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je een conformiteitsattest waarin staat welke vakken of modules je mag geven aan welke leeftijden. Je krijgt er een ‘vereist bekwaamheidsbewijs’ voor en mag alleen die vakken geven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De professionele erkenning van je buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaamse onderwijs is gratis.

Links


Youtube - Aanvraag professionele erkenning lerarenberoep

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest