PROFESSIONELE ERKENNING VAN EEN BUITENLANDS LERARENDIPLOMA IN VLAANDEREN
Inhoud


Hebt u een buitenlands diploma en wilt u lesgeven in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Dan hebt u een professionele erkenning van uw buitenlands diploma nodig.Naast de erkenning van uw diploma moet u ook, wanneer u geen Nederlandstalig diploma hebt, kunnen aantonen dat u het Nederlands voldoende beheerst.De professionele erkenning geeft enkel toegang tot de vakken en ambten waarvoor u een vereist bekwaamheidsbewijs hebt. Wil u ook ruimere onderwijsbevoegdheden? Dan moet u ook de procedure voor gelijkwaardigheidserkenning van uw buitenlands diploma starten.

Voorwaarden


 • U hebt een diploma en nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. (Voor andere diploma's en/of nationaliteiten moet u een gelijkwaardigheidserkenning aanvragen)
 • U hebt uw lerarendiploma behaald in de EER of Zwitserland.
 • U hebt onderwijsbevoegdheid in uw land van afkomst.
 • U wil lesgeven in:
  • het basisonderwijs
  • het secundair onderwijs
  • het volwassenenonderwijs
  • het hoger beroepsonderwijs
  • of het deeltijds kunstonderwijs.

Procedure


Vraag de professionele erkenning aan met het aanvraagformulier professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma bij AGODI. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten, kopieën en vertalingen u moet meesturen.Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be. De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 2 maanden af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De procedure voor een professionele erkenning bij AGODI is gratis.

Links


AGODI - Buitenlandse beroepskwalificatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen