PROFESSIONELE ERKENNING VAN EEN BUITENLANDSE BEROEPSKWALIFICATIE IN HET ONDERWIJS
Inhoud


Bezit u een buitenlandse beroepskwalificatie en wil u daarmee aan de slag gaan in het Vlaamse onderwijs? Dan moet u die beroepskwalificatie laten erkennen. AGODI is bevoegd voor de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties die toegang geven tot lesgeven in het onderwijs. Via die professionele erkenning verwerft u in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in uw thuisland. Als u les wilt geven in het Vlaamse onderwijs, is het niet voldoende dat uw diploma erkend is. U moet ook aantonen dat u het Nederlands voldoende beheerst.

Voorwaarden


  • U bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • U hebt uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald binnen de EER of Zwitserland..
Bent u onderdaan van de EER of Zwitserland, maar hebt u uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald in een land buiten de EER of Zwitserland? Dan kunt u die beroepskwalificatie ook professioneel laten erkennen als u minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebt én uw beroepskwalificatie al erkend is door een lidstaat van de EER of Zwitserland. Die 3 jaar relevante beroepservaring moet u opgebouwd hebben in het land dat uw beroepskwalificatie erkend heeft.

Procedure


Vraag uw professionele erkenning aan bij AGODI met het aanvraagformulier professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten, kopieën en vertalingen u moet meesturen.Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be. De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 2 maanden af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaams onderwijs is gratis.

Links


AGODI - Buitenlandse beroepskwalificatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen