ERETEKEN VOOR LOKALE EN PROVINCIALE MANDATARISSEN EN PERSONEEL
Inhoud


Ambtenaren en mandatarissen van gemeenten en provincies kunnen eervolle onderscheidingen (eretekens of eretitels) krijgen voor hun dienstanciënniteit (bv. na een mandaat of loopbaan van 25 of 35 jaar).

Voorwaarden


De volgende lokale en provinciale mandatarissen en ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een eretitel of ereteken:
  • statutaire personeelsleden van gemeenten, OCMW's, provincies en hun verenigingen met uitzondering van het onderwijzend personeel, politie en brandweer
  • mandatarissen van gemeenten, OCMW's en provincies
  • uitvoerende leden van de eredienstinstellingen.

Procedure


De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur behandelt de aanvragen voor eretitels en eretekens.Meer info over de toekenning van eretekens (aanvraagformulieren, procedure, contactpersonen per provincie) vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. U kunt er de toekenningstabellen raadplegen voor:
  • onderscheidingen in de Nationale Orde
  • en de burgerlijke eretekens.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Eretekens voor lokale en provinciale mandatarissen en ambtenaren

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Eretitel voor uitvoerende mandatarissen en raadsleden