ERETITEL VOOR UITVOERENDE MANDATARISSEN EN RAADSLEDEN
Inhoud


Lokale mandatarissen en raadsleden kunnen een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan. De toekenning van een eretitel aan burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. De toekenning van een eretitel aan raadsleden (gemeente, OCMW of provincie), schepenen en OCMW-voorzitters is een bevoegdheid van het betrokken bestuur.

Voorwaarden


De toekenningsvoorwaarden voor eretitels vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Eretitels voor uitvoerende mandatarissen en raadsleden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Binnenlands Bestuur

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Ereteken voor lokale en provinciale mandatarissen en personeel