KILOMETERHEFFING VRACHTWAGENS
Inhoud


Eigenaars van bepaalde vrachtwagens moeten een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Voorwaarden


Het is het maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet.

Op welke wegen?

In principe is elke weg in België een tolweg maar op een deel van de wegen geldt een nultarief. Op de Viapass-website staan de kaarten van de wegen waarop tol moet worden betaald in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Andere belastingen

  • De kilometerheffing vervangt het Eurovignet voor vrachtwagens in België. Wie vrachtvervoer doet in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden, heeft wel nog een Eurovignet nodig.
  • Voertuigen met een MTT tussen 3,5 ton en 12 ton betalen enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer.
  • Voertuigen met een MTT van 12 ton en meer betalen naast de kilometerheffing ook de jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen.

Procedure


De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een ‘On Board Unit’ (OBU). Dit toestel registreert tot op de meter de gereden kilometers.

Controle en boetes

Om te controleren of weggebruikers in orde zijn, doet Viapass in samenwerking met de 3 gewesten controles in België. Als er een overtreding wordt vastgesteld, betaalt u een boete. Dit is een variabele boete, afhankelijk van de ernst van de boete.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tarief
Op de Viapass-website staan alle tarieven die gelden op de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Regelgeving


Links


Kilometerheffing
Satellic
Eurotoll
Viapass
TOTAL
Toll4Europe
Telepass
Axxès
Satellic - Français
Viapass - Français
Axxès - Français
Satellic - Deutsch
Viapass - Deutsch
Axxès - Deutsch
Satellic - English
Viapass - English
Axxès - English

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling van de kilometerheffing in Vlaanderen
Eurovignet voor vrachtwagens