VRIJSTELLING VAN DE KILOMETERHEFFING IN VLAANDEREN
Inhoud


Voor bepaalde voertuigen kunt u een vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen.

Voorwaarden


Drie categorieën van voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn vrijgesteld:
  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.
Naast bovenstaande drie categorieën van aan te vragen vrijstellingen is er ook een automatische vrijstelling voor voertuigen die in een van de andere gewesten werden vrijgesteld.

Procedure


De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dienen verplicht een aanvraag tot vrijstelling te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Opleidingsvoertuigen vallen niet onder de kilometerheffing als zij voldoen aan de voorwaarden.

Regelgeving


Decreet van 03/07/2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband.

Links


Aanvraagformulier vrijstelling kilometerheffing

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Kilometerheffing vrachtwagens