AANVRAAG VAN DE VRIJSTELLING VAN DE KILOMETERHEFFING IN VLAANDEREN
Inhoud


Voor bepaalde voertuigen kunt u een vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen.Hebt u een of meerdere voertuigen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling? Dan moet u die vrijstelling aanvragen bij een van de drie gewesten in België. Het adres op het inschrijvingsbewijs van het voertuig, bepaalt waar u de vrijstelling moet aanvragen.

Voorwaarden


Voor volgende soorten voertuigen van meer dan 3,5 ton kan men een vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen:
 • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming van de burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
 • voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
 • voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouw.

Vrijstellingen die bij de Vlaamse Belastingdienst aangevraagd kunnen worden

De vrijstelling van de kilometerheffing moet worden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst:
 • als het adres op inschrijvingsbewijs van het voertuig in het Vlaamse Gewest ligt
 • als het gaat over een politie-, brandweer-, burgerbescherming- of legervoertuig dat in het buitenland is ingeschreven.
Ligt het adres op het inschrijvingsbewijs in Brussel of Wallonië? Of gaat het om een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven én dat uitsluitend gebruikt worden voor medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden? Dan geldt een andere procedure om de vrijstelling aan te vragen.

Waar geldt de verkregen vrijstelling?

Als een voertuig in een gewest (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest) een vrijstelling heeft gekregen, dan is het ook vrijgesteld in de andere gewesten. De vrijstelling van de kilometerheffing die aangevraagd wordt bij de Vlaamse Belastingdienst, geldt dus in heel België.

Procedure


De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dienen verplicht een aanvraag tot vrijstelling te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven.Om een aanvraag te doen moet u een formulier invullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bijvoegen.

Behandeltermijn

De Vlaamse Belastingdienst stelt alles in het werk om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.
Let wel: zolang uw aanvraag niet is goedgekeurd, is uw voertuig onderhevig aan de kilometerheffing. Dat betekent dat u in afwachting een OBU aan boord moet hebben als u de weg opgaat.

Vrijstelling aanvragen voor meer dan 5 voertuigen

Hebt u meer dan 5 voertuigen waarvoor u de vrijstelling van de kilometerheffing wilt aanvragen? Dan mag u de aanvraag ook e-mailen naar de Vlaamse Belastingdienst.
 • Uw aanvraag moet dan bestaan uit:
  1. Een spreadsheet waarin u vermeldt:
   • naam
   • rijksregisternummer of KBO-nummer
   • straat, huisnummer, postcode, gemeente
   • eventueel gegevens van een contactpersoon
   • nummerplaat van het voertuig waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd
   • aard van de vrijstelling
   • eventuele bijkomende commentaar
  2. Per nummerplaat stuurt u ook 2 foto's (voor- en zijzicht van het voertuig).
   Gebruik als bestandsnaam van elke foto de nummerplaat van het voertuig (+A voor voorkant, +B voor zijkant). Bijvoorbeeld: 1ABC123A en 1ABC123B.
   Voor tractoren met een G-nummerplaat moeten geen foto's toegevoegd worden.
 • Mail de spreadsheet en de foto's naar: kilometerheffing@vlaanderen.be
 • U krijgt geen ontvangstbevestiging. De Vlaamse Belastingdienst stelt alles in het werk om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Brief van de Vlaamse Belastingdienst over beslissing

Uw aanvraag wordt beantwoord per brief of per mail. U krijgt van de Vlaamse Belastingdienst een of twee brieven:
 • een brief of mail waarin staat voor welke nummerplaten u de vrijstelling krijgt. Deze nummerplaten worden automatisch geregistreerd in de lijst van vrijgestelde voertuigen. U hoeft de brief van de beslissing niet in het vrijgestelde voertuig bij te houden.
 • een brief of mail waarin staat voor welke nummerplaten de aanvraag afgewezen is en de reden van de afwijzing.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 03/07/2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband.

Links


Kilometerheffing - Formulier vrijstelling

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Kilometerheffing vrachtwagens