KINDEROPVANGTOESLAG VOOR ALLEENSTAANDE WERKZOEKENDEN DIE WEER AAN DE SLAG GAAN
Inhoud


De kinderopvangtoeslag of werkhervattingstoeslag voor eenoudergezinnen was er om het voor alleenstaande ouders aantrekkelijker te maken om te gaan werken. Voor het Vlaamse Gewest is de maatregel afgeschaft sinds 1 januari 2018.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Kinderopvangtoeslag (RVA.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Tegemoetkoming in kosten kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding