TEGEMOETKOMING IN KOSTEN KINDEROPVANG VOOR WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING
Inhoud


Als u als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kunt u een vergoeding krijgen voor de opvang van uw kinderen.

Voorwaarden


  • U bent bij de VDAB ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.
  • U volgt een opleiding, studie of stage bij de VDAB of bij een door de VDAB erkende derde.
  • Alleen de eigenlijke kinderopvangkosten worden terugbetaald, dus geen extra kosten zoals vervoer, extra maaltijden, enz.
  • De opvang moet gebeuren in een kinderopvanginitiatief dat een vergunning heeft van Kind en Gezin.
  • U moet de gemaakte kosten bewijzen aan de hand van een onkostennota.

Procedure


U vraagt de terugbetaling van uw kinderopvangkosten aan bij uw trajectbegeleider of aan het secretariaat van het competentiecentrum waar u uw opleiding volgt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
  • Kinderen die nog niet naar school kunnen gaan: tijdens uw opleiding krijgt u de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot uw kinderen naar school kunnen gaan.
  • Schoolgaande kinderen in het kleuter- of basisonderwijs: tijdens uw opleiding worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed als de opvang gebeurt in een erkende instelling.

Regelgeving


Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Links


Financiƫle voordelen voor werkzoekenden die een erkende opleiding volgen (VDAB.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest