VRIJSTELLING VAN ERFBELASTING VOOR DE WETTELIJKE TERUGKEER VAN SCHENKINGEN
Inhoud


Sinds 2014 wordt een vrijstelling van erfbelasting toegepast in geval van wettelijke terugkeer. Als ouders of (over)grootouders bepaalde onroerende goederen schenken in neergaande lijn aan hun kind of (achter)kleinkind, en het kind overlijdt vóór de schenker, wordt een vrijstelling toegestaan voor de geschonken goederen.

Voorwaarden


Er moet aan elk van de onderstaande voorwaarden tegelijk worden voldaan om in aanmerking te komen voor de vrijstelling:
  • De goederen moeten geschonken zijn vóór het overlijden van het kind.
  • De goederen moeten ofwel zelf nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap, ofwel, als de goederen al werden vervreemd, moet hiervoor nog een schuldvordering in de nalatenschap aanwezig zijn.
  • Het vooroverleden kind heeft zelf geen nakomelingen op het ogenblik dat het is gestorven.

Procedure


De vrijstelling moet aangevraagd worden in de aangifte van nalatenschap.Het invoegen van deze vrijstelling heeft, mits aan de voorwaarden is voldaan, hetzelfde effect als een beding van conventionele terugkeer.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Vrijstelling erfbelasting voor wettelijke terugkeer van schenkingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erfbelasting