EXAMENS ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN BIJ DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIE
Inhoud


Als u in Vlaanderen met een eigen zaak wilt beginnen, moest u tot voor kort bewijzen dat u de nodige 'basiskennis bedrijfsbeheer' had. Die verplichting is weggevallen sinds 1 september 2018.Voor een aantal gereglementeerde beroepen moest u wel nog uw extra (sectorale of intersectorale) 'beroepsbekwaamheid' aantonen. Maar ook die verplichting viel weg op 1 januari 2019. De Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden bestaat niet meer.In Brussel en het Waalse Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Centrale Examencommissie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Vestigingsvoorwaarden

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen
Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift