BEWIJS VAN BEROEPSBEKWAAMHEID VOOR GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN
Inhoud


Vroeger moest u de basiskennis bedrijfsbeheer kunnen bewijzen voordat u als zelfstandige kon starten. Dat hoeft niet meer sinds 1 september 2018. Voor een aantal 'gereglementeerde' beroepen moest u nog altijd bewijzen dat u de juiste beroepskennis hebt. Maar ook die verplichting is weggevallen op 1 januari 2019, zodat dan ook de laatste gereglementeerde beroepen verdwenen zijn. De Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden is opgeheven.In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift