STRATEGISCHE ECOLOGIESTEUN VOOR ONDERNEMINGEN
Inhoud


Met de strategische ecologiesteun kunnen kmo’s en grote ondernemingen investeren in technologieën die door hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de ecologiepremie+.

Voorwaarden


Ecologie-investeringen die leiden tot milieubescherming, kunnen in aanmerking komen voor steun.Alleen ecologie-investeringsprojecten met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3 miljoen euro worden aanvaard binnen de strategische ecologiesteun.Bekijk alle voorwaarden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Procedure


Op de website van VLAIO leest u hoe u de aanvraag doet en hoe de procedure verloopt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:
  • het type van de investering (milieu, energie)
  • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie)
  • de grootte van de onderneming.
Een onderneming kan over een periode van drie jaar maximaal 1 miljoen euro aan subsidie krijgen.

Links


Strategische ecologiesteun (Stres) (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Strategische ecologiesteun voor ondernemingen