TIJDELIJK VERBOD OP ONTTREKKING VAN WATER UIT ONBEVAARBARE WATERLOPEN
Door de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen wordt een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen uitgevaardigd door de gouverneur.

De waterkwaliteit is zodanig afgenomen dat er bij inname gezondheidsrisico's ontstaan voor mens en dier.

Dit besluit is van toepassing tot nader order.

Lees het volledig besluit via DEZE LINK.(laatst gewijzigd:19-7-2022)
Nieuws /