31378 - publicatiedatum 19/07/2022 - BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE INVOERING VAN TIJDELIJK VERBOD OP ONTTREKKING VAN WATER UIT ONBEVAARBARE WATERLOPENBesluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 18 juli 2022 houdende de invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

BESLUIT GOUVERNEUR