GEMEENTERAADSCOMMISSIE SUBSIDIES 15 NOVEMBER 2021
Het toekennen van gemeentelijke subsidies aan instellingen en verenigingen vergt een bijzondere voorbereiding. Daarvoor is er een gemeenteraadscommissie opgericht. De gemeenteraadscommissie Subsidies behandelt voornamelijk de uitgebrachte adviezen van de respectievelijke adviesraden omtrent subsidies.

De eerstvolgende gemeenteraadscommissie Subsidies gaat door op 15 november om 20u in het Vrijetijdscentrum (danszaal/spiegelzaal).

De gemeenteraadscommissie Subsidies kent volgende agenda:
  • Bespreking gemeentelijke subsidies werkingsjaar 2020-2021
  • Bespreking gemeentelijke subsidies 2021-2022

Verdere informatie over de gemeenteraadscommissie Subsidies, de samenstelling, agenda en verslagen kan gevonden worden via Bestuur > Adviesraden > Gemeenteraadscommissie Subsidies.(laatst gewijzigd:25-10-2021)
Nieuws /