Gemeenteraadscommissie Subsidies GEMEENTERAADSCOMMISSIE SUBSIDIES 

Het toekennen van gemeentelijke subsidies aan instellingen en verenigingen vergt een bijzondere voorbereiding. Daarvoor is er een gemeenteraadscommissie opgericht. De gemeenteraadscommissie subsidies behandelt voornamelijk de uitgebrachte adviezen van de respectievelijke adviesraden omtrent subsidies.

 SAMENSTELLING 

De gemeenteraadscommissie subsidies wordt voorgezeten door Jan Pollet (plaatsvervangd voorzitter: Carine Vandermeersch).

  • Jan Pollet (voorzitter) (plaatsvervangend lid: Carine Vandermeersch) (CD&V)
  • Geert Depree (plaatsvervangend lid: Frank Casteleyn) (CD&V)
  • Claudia Coudeville (plaatsvervangend lid: Chris Bourgois) (CD&V)
  • Carine Vandermeersch (plaatsvervangend lid: Siska Loyson) (CD&V)
  • Han Vermaut (plaatsvervangend lid: Werner Coudyzer) (N-VA)
  • Piet Berton (plaatsvervangend lid: Geert Orbie) (N-VA)
  • Olivier Fourier (plaatsvervangend lid: Peter-Jan Hallemeersch) (Groen)

 AGENDA EN VERSLAGEN