UPDATE WERKEN VARSENAREWEG: DOORGANG TIJDELIJK ONDERBROKEN
UPDATE: De voorbereidende werken voor het verkavelingsproject in de Varsenareweg ter hoogte van huisnummer 27 kennen enige vertraging. Hierdoor wordt de signalisatievergunning verlengd tot 30 november 2018. De duur van de werken wordt voorzien op 15 werkdagen.In de Varsenareweg zullen ter hoogte van huisnummer 27 in de periode 12 tot 23 november werken worden uitgevoerd, waardoor het doorgaand verkeer niet mogelijk zal zijn. De duur van de werken wordt voorzien op 10 werkdagen.

Het betreft de voorbereidende werken voor een verkavelingsproject van JPB Building waarbij er rioleringswerken zullen worden uitgevoerd met aansluiting op de gracht aan de overzijde van de Varsenareweg. Aansluitend zullen de nutsvoorzieningen ten behoeve van het project worden aangelegd.

De werken worden uitgevoerd door de bvba Marc Verhegge, De Arend 12 te 8210 Zedelgem. Aanvullende informatie kunt u bekomen bij deze aannemer via het telefoonnummer 050/81 10 90.

Hierbij laten we u het signalisatie- en infrastructuurplan geworden.(laatst gewijzigd:20-11-2018)
Nieuws /