Seniorenadviesraad SENIORENADVIESRAAD JABBEKE 

De seniorenraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend overlegorgaan dat als officieel erkende woordvoerder van alle senioren optreedt tegenover het gemeentebestuur en tegenover alle actoren (verenigingen, diensten,…) die actief zijn in de sector van het seniorenbeleid en seniorenwelzijn. De seniorenraad behandelt alle dossiers op plaatse-lijk vlak, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De seniorenraad formuleert voorstellen en adviezen op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW.

 SAMENSTELLING 

De seniorenraad wordt voorgezeten door Annie D'Hoedt.

 • Deruytter Marie-Jeanne (voorzitter)
 • Rommel Dirk (penningmeester)
 • De Brabander Roger
 • Vandecasteele Honoré
 • Verleye Roland
 • Constant Eric
 • Cettenie Cecilia
 • Catteeu Isabelle
 • Maes Anne-Marie
 • Puystiens Luc
 • Rabaey Mariette
 • Rosseel Willy
 • Roelens Mieke
 • Vanden Bussche Daniel
 • Storme Paul

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Infogids A-Z /