Leven > Sociaal Huis (OCMW) > De Katrol

DE KATROL
De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning in gezinnen. 2x per week komt er een student lerarenopleiding of een student uit een sociaal-agogische opleiding langs in het gezin.

De focus ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter eveneens betrokken bij de ondersteuning.

Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij ouders bij bijvoorbeeld het aanleren van de Nederlandse taal, zoeken naar tewerkstelling, zoeken naar oplossingen bij opvoedingsvragen/moeilijkheden, zoeken naar een gezonde woonst, toeleiden naar bevoegde instanties,...

Doelstellingen:
  • Kansarme kinderen kansrijker maken.
  • Zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin installeren.
  • Toekomstige hulpverleners, leerkrachten,… de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die in kansarmoede leven.

Meer informatie kunt u steeds bekomen via Laura Moerman, OCMW Jabbeke, Caverstraat 16 te 8490 Jabbeke (050/81 01 82 - laura.moerman@jabbeke.be).