Omgeving > Afval > Recyclagepark

HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS 

Gemeentelijke recyclagepark Jabbeke

Eernegemweg 140 te 8490 Snellegem

050/81 01 38

di-vrij: van 12u tot 18u

za: van 9u tot 17u

gesloten op zon- en feestdagen

Gelieve je ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden.

 TOEGANG TOT HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK 

Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners van Jabbeke. In bepaalde gevallen kun je ook toegang tot het recyclagepark verkrijgen:

  • als rechtspersoon of vzw
  • als tweede verblijfshouder
  • als feitelijke vereniging
  • omwille van een andere reden (bijvoorbeeld bij verbouwingen, bij volmacht,…)

Hiervoor kun je via de aanvraag volmacht via het e-loket in te vullen.

 AFVALOPHALING 

De laatste jaren is er werk gemaakt van de selectieve inzameling van het huishoudelijk afval. Om de inwoner goed te informeren over alle ophalingen bieden het gemeentebestuur, de intercommunale IVBO en de vzw Fost Plus deze afvalkalender aan.

De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare.

De afvalkalender kunt u HIER vinden.

 TARIEVEN 

Elk gezin dat de gemeentelijke milieubelasting betaalt heeft in het vorige dienstjaar, krijgt een jaarljks tegoed van 50 euro (37,5 euro voor alleenstaanden). Dit betekent dat er voor dit bedrag afval op het gemeentelijk containerpark mag worden aangevoerd, zonder dat er betaalt moet worden. Indien dit bedrag alsnog wordt overschreden, wordt er een betalingsuitnodiging gestuurd. Het jaarlijks tegoed is niet van toepassing bij de aanvoer van grofvuil door particulieren en aanvoer van niet-particulier afvla (bedrijfsafval).

De volumebepaling gebeurt door de parkwachter en wordt bepaald op basis van de aangevoerde reële toestand en niet op basis van het mogelijk samengedrukt/geperst volume. Bij de aanvoer van niet gesorteerd afval, wordt het hoogste tarief aangerekend. Per aanvoerbeurt is er - ongeacht de aanvoerwijze - een mobiliteitstarief van 0,5 euro van toepassing.

 OVERZICHTLIJST DIFTAR-TARIEVEN 

Kringloopgoederen gratis
Afgedankte elektronische en elektrische apparaten gratis
KGA, batterijen, TL-lampen, piepschuim gratis
Olie, metalen, textiel, glas, PMD gratis
Papier en karton tot 1/2m³ gratis
Papier en karton van 1/2m³ tot 1m³ 1 euro
Papier en karton van 1m³ tot 2m³ 2 euro
Groenafval tot 1/2m³ gratis
Groenafval van 1/2m³ tot 1m³ 1 euro
Groenafval van 1m³ tot 2m³ 2 euro
Vlak glas tot 1/2m³ gratis
Vlak glas van 1/2m³ tot 1m³ 1 euro
Vlak glas van 1m³ tot 2m³ 2 euro
Plastieken bloempotten tot 1/2m³ gratis
Plastieken bloempotten van 1/2m³ tot 1m³ 1 euro
Plastieken bloempotten van 1m³ tot 2m³ 2 euro
Zuivere plastiekfolies en harde plastieken tot 1/2m³ gratis
Zuivere plastiekfolies en harde plastieken van 1/2m³ tot 1m³ 1 euro
Zuivere plastiekfolies en harde plastieken van 1m³ tot 2m³ 2 euro
Hout, bouw- en steenafval tot 1/4m³ 1 euro
Hout, bouw- en steenafval van 1/4m³ tot 1/2m³ 2 euro
Hout, bouw- en steenafval van 1/2m³ tot 1m³ 4 euro
Hout, bouw- en steenafval van 1m³ tot 2m³ 8 euro
Stortmaterialen tot 1/4m³ 2 euro
Stortmaterialen van 1/4m³ tot 1/2m³ 4 euro
Stortmaterialen van 1/2m³ tot 1m³ 8 euro
Stortmaterialen van 1m³ tot 2m³ 16 euro
Autoband(en) groot per stuk 6.5 euro
Autoband(en) klein per stuk 2.5 euro
Boomwortel(s) per stuik 1 euro
Asbesthoudend materiaal per m² 0.5 euro
Grofvuil (niet via jaarprovisie) < 1/4m³ 2 euro
Grofvuil (niet via jaarprovisie) van 1/4m³ tot 1/2m³ 4 euro
Grofvuil (niet via jaarprovisie) van 1/2m³ tot 1m³ 8 euro
Grofvuil (niet via jaarprovisie) van 1m² tot 2m³ 16 euro

 OVERZICHTLIJST NIET-PARTICULIER AFVAL (BEDRIJFSAFVAL) 

Landbouwplastiek, vlak glas, grof vuil en stortmaterialen <1/2m³ 8 euro
Landbouwplastiek, vlak glas, grof vuil en stortmaterialen van 1/2m³ tot 1m³ 16 euro
Landbouwplastiek, vlak glas, grof vuil en stortmaterialen van 1m³ tot 2m³ 32 euro
Groenafval <1/2m³ 5 euro
Groenafval van 1/2m³ tot 1m³ 10 euro
Groenafval van 1m³ tot 2m³ 20 euro

Sinds 1 juli 2013 hebben de gemeenten de verplichting om een tarief aan te rekenen voor de inzameling van grofvuil en dit zowel voor de ophaling aan huis als de inzameling in het containerpark. Dit betekent concreet dat het aangeleverde grofvuil op het containerpark niet meer volgens de toegekende dotatie kan worden afgetrokken. Ter info: grofvuil omvat alle grote niet-recycleerbare brandbare stukken die niet in een restafvalzak kunnen.