BOSWEG OP 24 MEI AFGESLOTEN VOOR DOORGAAND VERKEEROp vrijdag 24 mei 2024 zal de Bosweg ter hoogte van huisnummer 8 vanaf 9u 's morgens tot 14u 's namiddags volledig zijn afgesloten voor het doorgaand verkeer. In opdracht van Fluvius wordt er een hoogspanningscabine geplaatst. Om alles veilig te laten verlopen geldt er een politiereglement.

 

Artikel 1.

§ 1.Voorsignalisatie 
De Bosweg wordt tijdelijk onderbroken voor het doorgaand verkeer (aangeduid door een dranghek en het verkeersbord C3 en bord.F45 (doodlopend) met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer".

§ 2. Signalisatie ter plaatse aan het begin van de werf:
1° Hek met dwarsregel met afwisselend rode en witte strepen (overeenkomstig bijlage 4, type I van het ministerieel besluit van 07.05.1999) of hek met rood en wit raster       (overeenkomstig bijlage 4, type II van het ministerieel besluit van 07.05.1999).
2° Minimum één oranjegele knipperlicht.

§ 3. Extra signalisatie
1° Stilstaan en parkeerverbod Bosweg 8 aangeduid door borden E3 minstens 24u op voorhand.
2° Wegomlegging via Beisbroekdreef - Gistelsteenweg - Kerkeweg.

Artikel 2:
Dit besluit is van kracht op vrijdag 24/05/2024 van 7u30 tot 14u. Wanneer blijkt dat er vóór 13u geen noodzaak meer is om de rijweg of te sluiten worden de verkeerstekens weggenomen.

Artikel 3:
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement wordt bekendgemaakt door passende verkeerstekens en zijn verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Artikel 5.
Een afschrift van onderhavig politiereglement zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en de aanvrager.

Artikel 6:
De buurtbewoners dienen minstens 2 dagen voor aanvang van de werken door de aanvrager in kennis gesteld te worden van het afsluiten van de rijbaan.Nieuws /