TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DOOR RENOVATIE VAN LANDBOUWWEGENDe gemeente investeert in de renovatie van een aantal landbouwwegen. Deze werken gaan vanaf volgende week van start.

Hierdoor zal er op deze plaatsen verkeershinder zijn door aangepaste verkeersmaatregelen:

 • Legeweg
  • Locatie: ter hoogte van kruispunt Elfhoekstraat en de brug over de E40
  • Datum: 12, 13 en 16 februari 2024
  • Verkeershinder: plaatselijk verkeer met aangepaste snelheid (12 & 13 februari) / geen doorgang mogelijk (16 februari)

 • Kwetshagestraat
  • Locatie: ter hoogte van huisnummer 7
  • Datum: 19 en 21 februari 2024
  • Verkeershinder: geen doorgang mogelijk (opritten blijven bereikbaar)

 • Oudenburgweg
  • Locatie: ter hoogte van huisnummer 48B en kruispunt Fonteinebeekdreef
  • Datum: 12, 13, 15, 16, 22 en 23 februari
  • Verkeershinder: plaatselijk verkeer met aangepaste snelheid (12 & 13 februari) / geen doorgang mogelijk (15- 16-22-23 februari)

Daarnaast wordt er gewerkt aan de riolering in de Bosweg. Hierdoor zal er geen doorgang mogelijk zijn tussen 12 en 14 februari voor autoverkeer.Nieuws /