32549 - publicatiedatum 09/02/2024 - AGENDA GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 - 20UDe voorzitter van de gemeenteraad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad om te vergaderen op maandag 19 februari 2024 om 20 uur in het gemeentehuis Jabbeke (gemeenteraadszaal).

Er is geen zitting van de OCMW-raad gepland.

Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op donderdag 15 februari 2024 om 19 uur de technische commissie georganiseerd in het gemeentehuis Jabbeke (gemeenteraadszaal).

GEMEENTERAAD:

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Legeweg – voorrangsregeling
3 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Bekegemstraat - wijziging snelheidsbeperking
4 Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Dorpsstraat 48 - invoeren kort parkeren
5 Gemeentelijke reglementen - subsidiereglement naar aanleiding van de aankoop van defibrillatoren door verenigingen – herneming
6 Gemeentelijke reglementen - huishoudelijk reglement skatepark Jabbeke
7 Patrimonium - cultuur - schenking kunstwerken, voorstudies en droedels
8 Patrimonium - Vloethemveld - wijziging reglement Kamphuis en reglement onthaalplein – kennisname
9 Omgeving - intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening en milieu – samenwerkingsovereenkomst
10 Ruimtelijke planning - planologisch attest - André Martens - Bekegemstraat 34

Toelichting gemeenteraad