32547 - OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-02-2024 tot en met 09-03-2024 - Hoge Akker 25 Hoge Akker 25 - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoningOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Roels Dries

De aanvraag heeft betrekking op het adres Hoge Akker 25 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie C nr. 0342 T.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023167113 ligt van 09-02-2024 tot en met 09-03-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket