32532 - OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 31-01-2024 tot en met 29-02-2024 - Varsenareweg 29 - het plaatsen van zonnepanelen op de grondOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door UNIBRICKS (Vermeulen Sander)

De aanvraag heeft betrekking op het adres Varsenareweg 29 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie B nr. 0371 V 4.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het plaatsen van zonnepanelen op de grond.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023167861 ligt van 31-01-2024 tot en met 29-02-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket